[ B ] BLEND

Anada Blend - 250gr
250 Gr -
92000
- Thành phần: Hạt cà phê Arabica & Robusta.
Anada Blend - 500gr
500 Gr -
183000
+ Thành phần: Cà phê Arabica & Robusta.  
Anada Blend - 1kg
1 Kg -
365000
- Thành phần: Hạt cà phê Arabica & Robusta.