CÀ PHÊ BỘT

Cà Phê Phin - 250gr
250 Gr -
83000
- Thành phần: Cà phê Arabica & Robusta   
Cà Phê Phin - ( 500gr )
500 Gr -
165000
- Thành phần: Cà phê Arabica & Robusta   
Cà Phê Phin - 1kg
1 Kg -
330000
- Thành phần: Cà phê Arabica & Robusta