Thông tin liên hệ

ANADA CORPORATION

  • Trụ sở chính : Số 22, đường 16, phường Phước Long A, quận 09, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Tel : 028-3620-6946 / (84) (028) 3620-6946  
  • Fax : 028-3620-6964 / (84) (028) 3620-6964
  • Hotline : 090-230-0260 / (84) (90) 230-0260
  • Email    : contact@anadacoffee.com
  • Web      : www.anadacoffee.com
(*) là thông tin bắt buộc.