Quy trình sản xuất

 

Cà phê thành phẩm được tạo ra qua một quy trình phức tạp kéo dài cả năm trời, mà mỗi bước của quy trình đó đều đóng một vai trò rất quan trọng trong hương vị của từng sản phẩm cà phê. Là một công ty hoạt động trong phạm vị quốc tế, ANADA luôn cần phải đảm bảo được những yêu cầu tuyệt đối của mình ở mọi khâu của quy trình sản xuất cà phê, vì đối với ANADA, sản phẩm sạch và tuyệt hảo, phải tuyệt hảo từ những khâu khởi nguồn.