[ S ] SINGLE ORIGIN

Arabica Cầu Đất - 250gr
250 Gr -
95000
- Thành phần : 100% Hạt cà phê Arabica vùng Cầu Đất, Đà Lạt.